AYURVEDA

ZİHNİMİZİN HALLERİ
SATVA / RAJAS / TAMAS

Selim Genişol / 01 Haziran 2021AYURVEDA , VEDİK ASTROLOJİ/ JYOTİSH ve YOGA öğretilerinde evrensel var oluş felsefesinin özü SAMKHYA FELSEFESİ kökenlerine dayanmaktadır. Sanskrit kelime kökleri olarak incelendiğinde ‘’ SAN‘’ gerçek , hakikat anlamlarına gelirken ‘’ KHYA ‘’ ise idrak etmek , kavramak olarak tanımlanır. Dolayısıyla SAMKHYA , gerçeği , hakikati kavramak anlamına gelmektedir. Bu felsefe evrenin var oluş prensipleri hakkında bilgi verir. Her şeyin saf bir bilinçten meydana geldiğinden ( purusha ) bahseder . Saf bilinç yaratma gücünü var ederek ( prakriti ) var olan bütün yaşam formlarının içerisinde maddeleşir ve hayat bulur. Dolayısıyla yaratılan her şeyin içerisindeki madde( prakriti )ve enerji ( purusha) formunu oluştururlar. Bu birliktelik evrensel zekayı ( mahad ) oluşturarak, bütün yaşam formları içerisinde bu zekanın ve yaşam bilgeliğinin var olması mümkün olmuştur. Prakriti madde halini alırken kendini değişik şekillerde var etmeyi başarır ve bunlara evrensel nitelikler olarak SATVA , RAJAS VE TAMAS denir.

SATTVA : İYİLİK , SAFLIK/TEMİZLİK ,FARKINDALIK , AYDINLIK , HAFİFLİK , MUTLULUK , NEŞE VE YAŞAM ÇOŞKUSU ile ilişkilendirilir .

RAJAS : DEVİNİM , ÇABA , HAREKET , ARAŞTIRMA VE EYLEME GEÇME , DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN İÇSEL ARZULARIMIZ ile ilişkilendirilir.

TAMAS : SOĞUKLUK , ATALET , UYKU VE UYUŞUKLUK HALLERİ , KARANLIK VE CEHALET ile ilişkilendirilir.

Dünya varoluşundan bu yana yaşamın devamının , bu dinamiklerin ,evrensel zekanın ( mahad ) rehberliğinde müthiş bir denge ve uyum içerisinde çalışma prensibinden dolayı mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Evrenin bir parçası olan insanın var oluşunda da bu dinamikler sürekli olarak değişir ve düşüncelerimizi , duygularımızı ve kararlarımızı etkileyen zihin hallerine dönüşürler. Dolayısıyla bazen iyi niyetli ve yardımsever , bazen uyuşuk ve tembel , bazen de çaba içerisinde ve devinim halleri içerisinde oluruz. Bu üç prensip arasındaki ilişkide insan var oluşunun amacı doğru bir çaba ( rajas ) ile ilerleyerek kendi cehaletinden ( tamas ) ve karanlığından uzaklaşarak , saflaşarak ( sattva ) , bu üç prensibin ötesindeki gerçek benliğine ve yaşam hakikatine ulaşabilmektir.

Dolayısıyla kendimizi bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı , mutlu ve huzurlu tutmak için bu üç temel prensibin işleyişini bilmemiz gerekir. Bedenimize iyi bakmak sağlıklı tutmak adına günlük egzersizler yapmak , özellikle asana pratiği ile farkındalık ile bedenimiz ile bağ kurmak ve bedensel olarak toksinlerden arınmak ve saflaşmak , mevsimlere ve bedensel ihtiyaçlarımıza göre doğru ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek ; doğanın ritmi ile uyumlanarak yaşamak ; ayrıca zihnimize iyi gelecek besinler ( yoga , meditasyon , mantra , pranayama /nefes egzersizleri , öğretiler ve kendimizi besleyen kaynakları ve kadim öğretileri okumak ve etik bir hayat yaşamayı seçmek ) ile oluşturduğumuz düzenli ve besleyici rutin alışkanlıklar geliştirmek , içimizdeki karanlık yanımızın güçlü potansiyelini kullanarak aydınlığa ve ışığa ulaşmak , hepimiz için mümkün olabilir.
Sevgiler

🙏🏻✨