YOGA

KALİ MUDRA ;

Selim Genişol / 01 Ocak 2021

Mudralar yoga öğretisinde karşımıza çıkan enerji kilitleridir. Elleri ve değişik uzuvları kullanarak bedendeki çeşitli bası noktaları üzerinden yaratmış olduğumuz değişik enerji akışları ile belirli bir niyete ve amaca hizmet ederler .

Bugün size KALİ mudra hakkında biraz bilgi vermek istiyorum . Kali Hint mitolojisine uzun ve karmaşık bir geçmişe sahip olan bir tanrıça olarak bilinir. İlk dönemlerden beri süregelen vahşet ve öfke yaratığı niteliği bugün hâlâaynı etkiye sahip olsa da, daha kompleks Tantrik inançlar zaman zaman onun görevini ve rolünü Mutlak Gerçek veya Varlığın Kaynağı gibi nihai mevkilere taşımıştır. Sonuç olarak, daha yeni (güncel) sayılabilecek adanış hareketi Kali'yi daha çok bir ana tanrıça olarak tasavvur etmektedir. Kali deva (tanrı) Şiva'nın yanı sıra birçok devi (tanrıça) ile ilişkilendirilmiştir.

Kali nin gücü aslında şeytani olanı ortadan kaldıracak kadar büyük ve yeni oluşumlara alan yaratabilecek kadar kutsaldır. Sansritçe de KALA kelime kökünden gelir , zaman anlamına gelen bu sözcük bu gücün aslında hayatın bütün AN larında mevcut olarak, bizler için gereken değişimin ve dönüşümün gerçekleşmesinin akışkan ve organik halinden , zamanın içerisinde her şeyin değişip dönüşerek bize hizmet etmeyen şeylerin yok edilmesi için ihtiyaç duyduğumuz güç ve motivasyondur aslında KALİ nin bize anlatmak istediği . Bize hizmet etmeyeni yok etme gücü ile yarattığımız alanda büyüme ve gelişme meydana gelirken , kendin için mevcut en iyisi olma haline yakınlaşmaya başlarsın.
Hayatın bize sunduğu zorluklar aslında mevcut gücümüzü keşfetmemizi sağlarken , büyümek ve kabuk değiştirmek için bize sunulan bu fırsatları anlayış ve şefkat ile kucaklama gücünü buluruz . Yürüdüğümüz yolda bize rehberliği, gücü ve cesareti gösteren KALİ , kendi dönüşümümüz için geçmişten günümüze zamansızlık içinde var olarak , yaşamımıza ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İçimizdeki bu dişil güç ile bağlantı kurmak için avuç içlerimizi birleştirmek , işaret parmaklar ileriye uzun bir form alırken , diğer parmaklar birbirine kenetlenecek şekilde sarılıyor ( fotoğraftaki şekliyle görebilirsiniz ) . ‘OM KRİM KALİ ‘ mantrası ile bu bütünleşmesi ile güçlenen bu bağlantı hayatın zor zamanlarında sizler için de güç veren bir motivasyon kaynağı olabilir belki 😊

Om SHANTİ SHANTİ

Namaste 🙏🏻