ASTROLOJİ

☀️GÜNEŞ /SUN ☀️

Selim Genişol / 01 Ocak 2021

GÜNEŞ , İçinde bulunduğumuz güneş sistemine hayat veren , yaratıcı , ısıtıcı , besleyici ve olgunlaştırarak dönüştürücü etkisi olan , astrolojide de bilincimizi , fiziksel görüntümüzü , var olma ve hayatı gerçekleştirme amacımızı ve karakterimizi temsil eden , ERİL bir enerjidir.

Güneşin doğum haritasında konumlandığı ev bize bu hayatta kendi ışığımızı nerede parlatmak istediğimiz ve kendimizi hangi alanda var etmek istediğimiz konularında ipuçları verir.

Bizi var etmeye çalışan ve içten gelen bu tanıdık, tetikleyici ve eril enerjinin bize anlatmak istediklerinin rehberliği ile , içsel farkındalığın uyanışına ve kendi dönüşümümüzün başlamasına izin verelim . Zodyak'ta mevcut 12 ev ve bu evlerin burçlara karşılık gelen konumları ile gelin kendi GÜNEŞ imizin nerede parlamak istediğine biraz daha yakından bakalım .

☀️GÜNEŞ 1. EV : Güneşin doğum haritamızda birinci evde olması bize koç burcunun doğal evi olan ve kişiliğin var oluşunu temsil eden 1. evde kişinin kişiliğiyle , fiziksel görüntüsüyle , var oluşunun fiziksel haliyle bu dünyada parlamak istediğini söylerken , koç burcu özellikleri ile kişi kendisini var ederken , sabırsız , ben merkezli , istediğini bilen , cesur , tek başına hareket eden öncü özellikler gösteren bir kişilik yapısı ile ön planGÜNEŞ 2. EV : Güneşin doğum haritamızda ikinci evde olması bize boğa burcunun doğal evi olan ve maddi varoluşumuzu temsil eden 2. ev konularında , para kazanma , kişisel değerlerimiz ve yeteneklerimiz ile maddi kaynaklar konusunda kendi ışığımızı parlatmak istediğimizi söylerken , boğa burcu özellikleri ikinci evdeki güneş , sahiplenmek , kazanmak , elde etmek ve gösteriş , madde hayatına bağlılık, Konfora düşkünlük ve sabit bir karakter yapısı ile cömert ve eli açık özellikler ile varoluşunu ortaya koymak isteyecektir.

GÜNEŞ 3. EV : Güneşin doğum haritamızda üçüncü evde olması bize ikizler burcunun doğal evi olan ve iletişimin , öğrenmenin , düşünme ve zihinsel aktivenin yoğunlaştığı alanda kendi ışığımızı parlatmak istediğimizi söylerken , ikizler burcu özellikleri ile değişken , zeki , pratik ve çok yönlü , esprili ve konuşkan , okumaya , öğrenmeye ve bilgiye doymayan , entelektüel bir yapı ile kendi varoluşunu ortaya koymak isteyecektir.

GÜNEŞ 4. EV : Güneşin doğum haritamızda dördüncü evde olması bize yengeç burcunun doğal evi olan ve ailenin , yuvanın ve köklerimizin , vatanseverlik ve toprak ile yapılan işler , büyütmek ve beslemek ile bakım ve iyileştirmek konularında kendi ışığımızı parlatmak istediğimizi söylerken , yengeç burcu özellikleri ile duygusal ve hassas bir yapıda , ailesine ve geleneklerine bağlı , anaç özellikler ile evine ve ailesine düşkün bir yapıda varoluşunu ortaya koymak isteyecektir.

GÜNEŞ 4. EV : Güneşin doğum haritamızda dördüncü evde olması bize yengeç burcunun doğal evi olan ve ailenin , yuvanın ve köklerimizin , vatanseverlik ve toprak ile yapılan işler , büyütmek ve beslemek ile bakım ve iyileştirmek konularında kendi ışığımızı parlatmak istediğimizi söylerken , yengeç burcu özellikleri ile duygusal ve hassas bir yapıda , ailesine ve geleneklerine bağlı , anaç özellikler ile evine ve ailesine düşkün bir yapıda varoluşunu ortaya koymak isteyecektir.

GÜNEŞ 6. EV : Güneşin doğum haritamızda altıncı evde olması bize başak burcunun doğal evi olan ve hizmet ve sağlık alanlarında , gündelik işler ile ev ortamında , sorumluluklarımız ile günlük hayatımızı organize etme konularındaki becerilerimiz ile kendi ışığımızı parlatmak istediğimiz konusunda ipucu verirken , başak burcu özellikleri ile , yaptığımız işlerde detaycı , mükemmeliyetçi , titiz ve düzenli ,hizmet duygusu gelişmiş bir şekilde , kimi zaman kendini tüketerek hizmet odaklı bir yapıda varoluşunu ortaya koymak isteyecektir.

GÜNEŞ 7. EV : Güneşin doğum haritamızda yedinci evde olması bize terazi burcunun doğal evi olan birliktelikler , ortaklık ve evlilik gibi kurumsal bir çatı altında sürdürülen işler ile kişisel alanlarımızdan çıkarak birlikteliklerle yapılan işlerde kendi ışığımızı parlatmak istediğimizi gösterirken , terazi burcunun özellikleri ile adaleti , dengeyi ve uyumu birliktelikler içerisindeki ilişkilerinde sergileyen , biz bilinci ile hareket ederek yaptığı işi adeta bir sanatçı gözüyle ve ruhuyla bütünleştiren bir varoluş tavrını ortaya koymak isteyecektir.

GÜNEŞ 8. EV : Güneşin doğum haritamızda sekizinci evde olması bize akrep burcunun doğal evi olan , başkalarının kaynaklarını kullanma , spiritüel konularda , özellikle ölüm ötesi, maddenin ötesindeki mana konularına olan sezgisel yeteneklerin ve görünenin arkasındaki gerçekliğin keşfi konularında ışığını parlatmak isteyen ve akrep burcu özellikleri ile , olaylara şüphe ile yaklaşarak , sezgisel algılarının güçlü rehberliğinde hayatı derinlemesine algılamak , yeniden başlangıçlara ve krizlere açıklık ve serinkanlılık , iyileştirme ve şifacılık konularında bir varoluş tavrı ortaya koymak isteyecektir.

GÜNEŞ 9. EV : Güneşin doğum haritamızda dokuzuncu evde olması bize yay burcunu doğal evi olan , düşünceler, inançlar ve felsefeler , yurtdışı konuları ve uzak seyahatler , medya ile yapılan işler ve yaptığı işlerde derinlemesine bilgi sahibi olmak ve akademik çalışmalar konusunda kendi ışığımızı parlatmak istediğimizi gösterirken , yay burcu özellikleri ile olaylara iyimser bir şekilde yaklaşarak , yaptığımız işlerde büyüme ve genişleme sağlamak , değişik dünya görüşlerine açık daha hümanist ve global bir bakış açısı ile varoluş tavrını ortaya koymak isteyecektir.

GÜNEŞ 10. EV : Güneşin doğum haritamızda 10. Evde olması bize oğlak burcunun doğal evi olan , çalışma ve meslek hayatı , kariyer , toplum önünde tanınma , ün ve şöhret konularında toplum önündeki maskemiz ve etiketlerimiz ile ışığımızı parlatmak isteğimizi gösterirken , oğlak burcu özellikleri ile çalışma odaklı ve disiplinli , otorite sahibi ve başarma iradesi ile kimi zaman hırsa dönüşen bir çalışma tutkusu ile düzenli ve tertipli , sistematik ve geleneksel bir yaklaşımla varoluş tavrını ortaya koymak isteyecektir.

GÜNEŞ 10. EV : Güneşin doğum haritamızda 10. Evde olması bize oğlak burcunun doğal evi olan , çalışma ve meslek hayatı , kariyer , toplum önünde tanınma , ün ve şöhret konularında toplum önündeki maskemiz ve etiketlerimiz ile ışığımızı parlatmak isteğimizi gösterirken , oğlak burcu özellikleri ile çalışma odaklı ve disiplinli , otorite sahibi ve başarma iradesi ile kimi zaman hırsa dönüşen bir çalışma tutkusu ile düzenli ve tertipli , sistematik ve geleneksel bir yaklaşımla varoluş tavrını ortaya koymak isteyecektir.

GÜNEŞ 12. EV : Güneşin doğum haritamızda 12. Evde olması bize balık burcunun doğal evi olan , spiritüel konular ile sezgisel yetenekler ,sanat ve yaratıcılık alanlarında derin bir hayalgücüne sahip olma , bilinçaltı konularında evrensel bilgelik ile bağ kurarak toplumun yararına kendini adama, sevginin ve adanmanın , farkındalığın ve uyanışın , evrensel bilinç ile bir olma halinin ışığı ile egonun çözüldüğü bir alanda kendi ışığımızı parlatmak isteyecek , balık burcu özellikleri ile , sevgi ve merhametli ,şefkatli ve fedakar , değişken ve organik yapısıyla güçlü bir ruhsallık ile iyiliksever bir tavır ile varoluş tavrını ortaya koymak isteyecektir.

Peki ya senin GÜNEŞİN nerede parlıyor ?

Doğum haritanızla ilgili sorularınız ve danışmak istedikleriniz için benimle iletişime geçebilirsiniz .
➡️ Selim Genişol

GÜNEŞ gibi bilincimizi aydınlatan farkındalığın Işığının rehberlik ettiği , sevgi ve şefkat dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle , namaste 🙏🏻