YOGA

DENGE ~ SİZ ~ SİNİZ

Selim Genişol / 01 Ocak 2021

Dengede olmanın karizması ile yükselmek mi asıl denge hali ?

Yoksa dengeyi kaybetme halindeki düşüş ile kucaklaşıp kendine sarılmak ve kendini kabul mu ?

Olayın ciddiyetinden uzak çocuksu bir keşif halinde olmak Mı ?

Kendine ve varoluşuna karşı geliştirdiğin yargıların ve etiketlerin ötesinde bir hoşgörü ve kabul , sevgi ve şefkat yaklaşımı ile mükemmel olma çabasından uzakta , kendine duyduğun anlayış ve kendinle kurduğun ilişki içerisinde başarı ya da başarısızlık , olmuşluk yada olmamıştık yargılarının sadeleştirilmesi ile ortaya çıkan saf neşe ve varoluş çoşkusu ile bütünleşmek , belki de asıl DENGE hali hayatımızda….

Kısaca ;
DENGE ~ SİZ ~ SİNİz