‘’Yogas Chitta Vritti Nirodha ‘’ Patanjali Yoga Sutra 1.2

‘’Yogas Chitta Vritti Nirodha ‘’ Patanjali Yoga Sutra 1.2

Selim Genişol / 21 Ocak 2023

Patanjali Yoga Sutralarının ilk bölümünde 2. sutrada Yogayı tanımlarken ; Yoganın zihin dalgalanmalarının sakinleşmesi anlamına gelir ifadesini kullanmıştır. Sanskrit dilinde Chitta varlık bilincini ifade eder. Chitta manas / zihinin duyular ve algılar ile çalışan kısmından , buddhi / zihnin zeka ve bilgelik ile oluşan kısmından ve ahamkara zihnin kendini tanımlayarak dış dünyadan ayrıştırdığı ego kısmından meydana gelir. Bu şekilde dışarıyla olan ilişkilerin ve iç dünyamızda oluşan bedensel duyumların gözlemlendiği ve yönetildiği kompleks bir yapı haline dönüşen insan zihni , algılama , analiz etme ve karar verme becerilerine sahiptir. Aynı zamanda geçmiş ile oluşturulmuş kayıtlar ve gelecek ile ilgili projeler de zihnin içerisinde bu alanlarda depolandığı için yüklenmiş olduğu sorumluluklar ve iç yapısı oldukça karmaşıktır.

Patanjali zihnin bu durumda birden fazla işle olan meşguliyetinin zihnin içinde dalgalanmalar oluşturduğundan bahseder. Bunlar zihnin genel yapısını karmaşıklaştırır. Bu şekilde duyuları ve algıları yöneten zihin kendi gerçekliğini ve dış dünya ile olan ilişkilerini bu oluşan dalgalanmalar neticesinde net bir şekilde görmekte zorlanır. Düşünceler , edinilen tecrübeler ve önyargılarla zihnin yüzeyini bulanıklaşır ve bu şekilde içsel bilgelikten ve farkındalıktan uzaklaşırız.

Zihnin derinlerinde varlık bilincinin özünü yansıtan ve bilgelik , farkındalık olarak tanımlanan buddhi alanıyla bağ kurabilmemiz için zihindeki bu dalgalanmaların sakinleşmesi gerekir. Bu tıpkı bir dalgaları olan bir gölde derinleri göremediğimiz gibi bir bulanıklık yaratır. Gölün dibini ve daha derinleri görebilmemiz için dalganın sakinleşmesi ve durulması gerekir . Bu şekilde yüzeyden bakarak daha derinleri görme şansımız olur.

B.k.S İyengar Patanjali Yoga Sutraları kitabında zihindeki bu dalgalanmaları sakinleştirmek için asana , pranayama ve meditasyon pratiklerinin yapılmasını tavsiye eder. Asana pratiği sayesinde zihin , dikkatini beden üzerine yoğunlaştırarak düşüncelerin kaotik alanından uzaklaşarak kendi gerçekliği ile bağ kurmaya başlar. Bu şekilde enerji beden içinde daha dengeli bir şekilde akarak bedensel olarak rahatlamak ve gevşemek mümkün olur. Bedendeki gerginliklerin rahatlaması ile zihin de rahatlar ve sakinleşir. Pranayama pratiği ile dikkatin nefes üzerine yoğunlaşması ile zihnin sakinleşmesi ve yavaşlaması gerçekleşir. Özellikle Sama Vritti ( eşit uzunlukta alınan verilen nefesler ) , Nadi Shodhana ( alternatif burun deliğinden alınan nefes ) gibi teknikler ile zihnin kolaylıkla sakinleşmesi mümkün olur. Meditasyon pratikleri ile zihnin genel yapısını gözlemlemek , düşünceler ile bağ kurmadan onlar ile aramıza sağlıklı alanlar koymak konusunda kendimizi geliştirmemizi sağlar. Bu şekilde düşünceler ile özdeşleşmeden onları gözlemleme tavrı içinde var olmak zihni sakinleştirir.

Bu şekilde zihindeki dalgalanmaların sakinleşmesi yoga halinde olmak için gereklidir. Yoganın birlik bütünlük ile var olma anlamına gelmesi , kendi düşüncelerimizin ötesindeki varlık bilincimiz ile bağ kurarak yaşamdan daha fazla keyif almamıza yardımcı olur. Düşüncelerin ve zihnin bu bulanıklığından bizi uzaklaştıran her şey bir pratik olabilir. Doğa içinde yaptığınız yürüyüşler ve doğa içinde vakit geçirmek , resim yapmak , yemek yapmak gibi sizi an içinde mevcut ve düşüncelerden özgür kılan eylemler içerisinde de yoga halinde olma deneyimini yaşarız. Yoga pratikleri sayesinde zihnimizi eğiterek ve kendi var oluşumuzla daha derinden bağ kurmanın mümkün olması sayesinde bu pratiği ve farkındalığı diğer eylemlerimiz içinde de taşıyarak yaşam pratiği haline getirmemiz de mümkün olacaktır . Namaste 🕉️