AYURVEDA

🔥ATEŞ ***AGNİ ***TAPAS🔥

Selim Genişol / 01 Ocak 2021

Ayurvedik yaklaşım ile varoluşun doğasını incelediğimizde 5 temel element karşımıza çıkıyor.

Bunlar ; ETHER (AKAŞA ) , HAVA , ATEŞ , SU ve TOPRAK . Elementlerin birbirleriyle olan etkileşimleri sonucunda oluşan evren , güneş sistemi ve gezegenler ile varoluşun tamamını oluşturan varlıklar bu muazzam ve eşsiz güzelliğin madde olarak karşımıza çıkmış hallerinden ibaret. Dolayısıyla Elementleri anlamak , evrenin varoluşunu ve kendi özümüzü oluşturan dinamiklerin nelere hizmet ettiğini daha iyi kavrayabilmek adına çok önemli. Bize fiziksel , zihinsel ve spiritüel anlamda neler anlatmaya çalışıyor olduklarını kavramak ve onlarla bağ kurmak yaşam yolculuğumuz içerisinde bize çok büyük fayda sağlayacaktır.

Hazır hepimiz yaz sıcaklarının kavurucu etkilerini yoğun bir şekilde yaşarken sizlere biraz ATEŞ elementinden bahsetmek istiyorum . Ateş elementi hava elementinin hareket etmesi sonucunda oluşan sürtünme ve ısı ile meydana gelmiştir. Doğası gereği , sıcak , aydınlatıcı , ısıtıcı , besleyici , olgunlaştırıcı ve dönüştürücü bir yapısı olan ATEŞ elementi içinde bulunduğumuz güneş sistemi içerisinde GÜNEŞ ile birlikte yaşamın oluşmasını sağlamış ve dünyadaki tüm varlıklara hayat vermiştir. Sıcaklık ve ısı hayatta kalabilmemiz için çok önemlidir ancak fazlası bizler için yakıcı, tüketici ve yok edici de olabilir.

Evrende (makrokosmos ) yaşamın akışında mevcut olan ve süregelen bir değişim ve dönüşüm /doğum , yaşam ve olgunlaşma , ölüm , yeryüzündeki hareketlilik ve mevsimsel döngüler gibi, bu yüksek enerjinin dönüştürücü etkisinin bir parçası olarak süregelmeye devam ediyor. Eril bir enerji ATEŞ , yapıcı ve dönüştürücü , bazen ise yakıcı ve yok edici bir enerji .

Küçük bir evren olarak tanımladığımız ( mikrokosmos ) insan da nasıl tezahür ediyor peki ATEŞ elementi ? Duyularımız ve algılarımızın yönetilmesi , sindirim emilim ve dönüşüm ile besinlerin metabolizma haline gelmesi , zeka , idrak ve spiritüel anlamda farkındalık beden ve zihin içerisinde ateş elementinin nasıl çalıştığını bize gösteriyor.

Sindirim ATEŞimizi AGNİ olarak tanımlıyor Ayurveda ve yediğimiz besinlerin iyi bir şekilde sindirilmesi ve emiliminin gerçekleştirilmesinin sağlıklı olmamız açısından hayati önemi olduğunu vurguluyor. Hastalıkların sindirim sisteminden ve iyi sindirilememiş besinlerin bedende oluşturduğu toksiK birikimlerden ( AMA ) meydana geldiğini , dolayısıyla sindirim ateşi AGNİ ye iyi bakmamız gerektiğini tavsiye ederken ve iyi sindiremediğimiz gıdaların tüketiminden uzak durmanın sağlıklı olmak açısında önemini belirtiyor.

Peki ya iç ateşimizin kaynağı nereden geliyor? İçimizde oluşan ateşi meydana getiren ISI nedir ? Sanskritçede TAPAS - ISI anlamına gelmektedir . Yoga felsefesinin temel yapı taşlarını oluşturan, Patanjali’nin YOGA SUTRA larında öz disiplin ve kendini gözlemleme olarak tanımladığı NİYAMAlarda dönüşümü gerçekleştirebilmek için gereken öz disiplin , doğru çaba ve gayret ile içten gelen ISI – TAPAS anlamına gelir. Yaşam pratiği içerisinde spiritüel uyanışın ve farkındalığın oluşması için pratiğin doğru çaba ve istikrar ile uygulanması gerektiğinden bize bahseden öğreti , bunu uygulama konusunda ılımlılık ve bir orta yol bulmamızın önemli olduğunu bize söyler. Çabasızlık halinin atalet , karanlık ve cehalet ile hayatımızda ızdırap yaratabileceğini , fazla çabanın ise hırs, açgözlülük , bencillik sonucu kendini ve etrafındakileri yakıp kavuran bir ateşe dönüşebileceğinden bahseder. Doğru Çaba ( abyhasa ) ancak sonuçlarına bağlı kalmadan , kendimizi tüketmeden veya ataletten uzak , kendine karşı duyarlı ve ılımlı bir yaklaşımla gerçekleştiğinde , organik olarak oluşan çaba ve teslimiyet ( vairagya ) dengesi , kişinin spiritüel dönüşümünü gerçekleştirecek ; doğru farkındalık ve evrensel zekanın ışığını yakarak ATEŞ elementinin spiritüel anlamını bizler için mümkün kılacaktır.

Herşeyin bir bütün olarak var olduğu bilinci ile evrenin varoluşuna olan yakınlığımız kendi doğamızı keşfetmek adına sunulmuş bir anahtar hepimiz için .

Bütünsel yaklaşımı merkez alarak öğretilerin ışığında AYURVEDA , YOGA hakkında merak ettikleriniz için bana özelden ulaşabilirsiniz .

Ayurvedik danışmalık için www.selimgenisol.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.